တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

  သမိန်ထောလမ်းနှင့် လွိုင်ကော်−ရှားတောလမ်းထောင့်၊ မင်းစုရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့။

 • လွိုင်ကော်ခရိုင်တရားရုံး

  ဖဖော်လမ်းနှင့် ၅ လမ်းထောင့်၊ ဒေါဥခူရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့။

 • ဘောလခဲခရိုင်တရားရုံး

  လွိုင်ကော်- မော်ချီးကားလမ်းဘေး၊ ရှမ်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဘောလခဲမြို့။

 • လွိုင်ကော်မြို့နယ်တရားရုံး

  ဖဖော်လမ်းနှင့် ၅ လမ်းထောင့်၊ ဒေါဥခူရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့။