တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးများ


Judge Image

တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်သန်းသန်းအေး

ကယားပြည်နယ် တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်သန်းသန်းအေး

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်စဝ်ဥမ္မာကြည်

ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဒေါ်စဝ်ဥမ္မာကြည်

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး​ ဦးထွန်းထွန်းဦး

ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး​ ဦးထွန်းထွန်းဦး

Read More